Co dalej ze szkołą?

Szkoły nam nie zamkną!

Przynajmniej na razie, nie w najbliższych latach. W dniu 7.10.2014 odbyła się wizytacja szkoły zorganizowana przez Urząd Miejski w Gliwicach. W spotkaniu ze strony szkoły udział wzięli: Pani Dyrektor, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Osiedla i Stowarzyszenia. Ze strony UM wizytowali nas radni z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, oraz Naczelnik Wydziału Edukacji.

10/10 – tak można ocenić realizację Projektu Rozwoju Dzielnicy w oparciu o Centrum Kulturalno-Oświatowe przy naszej szkole. Komisja bardzo pozytywnie wypowiadała się o naszej pracy oraz o osiąganych wynikach – spadły koszty funkcjonowania placówki i jednocześnie zwiększyły się przychody z wynajmu sali gimnastycznej. Radni potwierdzili, że spełniono warunki zawarte w porozumieniu z lutego 2013, w którym funkcjonowanie szkoły, jako samodzielnej placówki, uwarunkowano realizacją projektu bez podnoszenia kosztów jej funkcjonowania. W opinii wizytatorów Wilcze Gardło stało się wzorem dla innych gliwickich osiedli.

Przed nami kolejne lata rozwoju osiedla. Przed nami realizacja drugiego wydania projektu rozwoju dzielnicy – przygotowywanego obecnie przez Stowarzyszenie. Wszystkich chętnych do jego współtworzenia zapraszamy do współpracy.

Wizytatorzy sporządzili notatkę ze spotkania, której treść publikujemy tutaj.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.