Gimnastyka 50+

Koordynatorem z ramienia Stowarzyszenia jest Jarek Malik, tel. 608 220 051.