Oswój Wilka

Wilk

Oswój Wilka to projekt konsultacji społecznych prowadzony przy współpracy naszego stowarzyszenia i następujących organizacji:

  • Fundacja „Napraw Sobie Miasto”,
  • Studenckie Koło Naukowe antyRAMA z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
  • Koło Naukowe Badania Przestrzeni Zurbanizowanej AREA z Uniwersytetu Ekonomicznego,
  • Studenckie Koło Naukowe Nieruchomości z Uniwersytetu Ekonomicznego,
  • Koło Naukowe Socjologów z Uniwersytetu Śląskiego.

Efektem projektu jest raport diagnostyczny, dostępny tutaj.

Raport

Raport będzie służył tworzeniu społecznej koncepcji rozwoju Osiedla Wilcze Gardło. Podstawowym celem konsultacji społecznych było zdobycie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników osiedla, które mogą być przydatne do skonstruowania wytycznych do projektów dotyczących zmian w tej przestrzeni oraz definiowanie problemów społeczności lokalnej, w szczególności związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną. Dodatkowym celem jest aktywizowanie społeczności lokalnej do samodzielnego działania na rzecz Wilczego Gardła i promowanie postaw aktywnego zaangażowania w życie społeczności osiedla. Raport również może posłużyć do tworzenia strategii zarządzania i rozwoju dzielnicy by ukształtować przestrzeń, która odpowiadać będzie potrzebom jej użytkowników oraz poprawiać jakość życia mieszkańców. Zawarte w nim wnioski oraz rekomendacje posłużą w zdefiniowaniu i określeniu działań związanych z procesem zarządzania przestrzenią.